Sečenje materijala vodenim mlazom

Obrada i sečenje metala, plastike, keramike, kamena Water jet-om

Za sečenje materijala koristimo dve Water jet mašine: 

WJS NC 3015 i NC 2010.


Materijali koje možemo da sečemo ovom mašinom su:
– metal
– aluminijum
– keramika
– prohrom
– plastika
– staklo
– drvo
– guma
– mermer

Water jet mašina WJS NC 3015 i NC 2010 su kompjuterski vođene, tačnije one su takozvane CNC mašine koje umesto noža koriste vodeni mlaz.

Ova tehnologija omogućava veliku preciznost i veliku iskorišćenost materijala, jer od dela do dela može biti rastojanje od 1,8 mm do 2 mm. Radna površina je 3 x 1,5 m. Debljina materijala za obradu je do 20 cm.

Pritisak vode za sečenje materijala može biti veći od 3800 bara, tako da brzina vode može iznositi i više od 1000 m/s. Za sečenje mekanih materijala koristi se samo voda, dok se za čvrste materijale uz vodu se koristi i pesak.

Odstupanja od dimenzije prilikom sečenja Water jet tehnologijom, zavise od vrste i debljine materijala.
Odstupanja se kreću od 0,10 do 1 mm.

Prednosti obrade materijala Water jet tehnologijom

Najznačajnija osobina tehnologije rezanja vodenim mlazom je hladno sečenje koje termički ne utiče na materijal. Tokom rada ne dolazi ni do kakve promene u strukturi materijala, te stoga nema nikakvog oštećenja materijala na mestima reza kao što je to slučaj kod svih termalnih metoda razdvajanja konvencionalnim tehnologijama obrade i rezanja kroz stvaranje mikro pukotina ili mikro tenzije materijala.

Ova metoda radi na principu visokopritisnog tečnog mlaza za sečenje materijala, sa kombinacijom pritiska vode i masivnog abrazivnog delovanja abrazivnih elemenata uvedenih u mlaznicu. Proces se može primeniti i bez abraziva u zavisnosti od primene, abrazivne čestice se ubacuju u diznu kad se seku tvrdi materijali. Mekši materijali ne zahtevaju brusnu komponentu.

Rez vodenog mlaza je veoma uzak, što je posebno pogodno pri rezanju proizvoda komplikovanih oblika, ali i obrade skupih poluproizvoda. Ova tehnologija omogućava visokokvalitetno razdvajanje nekih materijala koje ranije nije bilo moguće razdvajati na bilo koji način, a proizvodi od tih materijala morali su se praviti presovanjem, livenjem ili kovanjem.

Kvaliteti sečenja Water jet tehnologijom